Clinical Psychologist, Leslie Ebben B.A Psych (UJ), B.A. Hons Psych (UJ), M.A Clin Psych (UJ)

Leida Heymann

Clinical Psychologist

Clinical Psychologist, Leslie Ebben B.A Psych (UJ), B.A. Hons Psych (UJ), M.A Clin Psych (UJ)

Panorama, Northern Suburbs, Cape Town

MA Clinical Psychology and Community Counselling (Stell)

021 930 2177

admin@panoramapmc.co.za

48 Hennie Winterbach Street, Panorama, Cape Town, South Africa

I am a Clinical Psychologist who offers assessment, diagnostic and therapeutic services. I do short and long term therapy with adults and adolescents.

As a psychologist I provide a client with a safe and empathic space where we can work together to relieve distress and restore hope. Often people get “stuck” when they struggle to process painful emotions or past trauma and sometimes the stressors of daily living become “too much” and feel overwhelming. Psychotherapy can facilitate personal growth and healing by creating insight into oneself and also by increasing awareness of the dynamics of one’s interpersonal relationships. The therapeutic relationship allows a person to explore and experience new ways of feeling, being and interacting. This allows change to happen by opening up choices for new ways of living and functioning.

Who seeks treatment from a psychologist?

Different people choose to go and see a psychologist for a variety of reasons:

  • some need treatment for a serious clinical condition (depression, anxiety, addiction, PTSD, an eating disorder etc.)
  • some because they need support to cope with a stressful life event, trauma or loss
  • a significant relationship can become stuck in a cycle of conflict and frustrationwhen communication breaks down
  • some people find the pressure of daily living has become “too much” and feels overwhelming
  • and others start therapy because they seek to understand themselves better and to lead a more meaningful life

Leida Heymann

Kliniese Sielkundige – Panorama (Noordelike voorstede)

MA Kliniese Sielkunde en Gemeenskaps Voorligting (Stell)

Ek is ‘n kliniese sielkundige wat assesseering, diagnose en lang, sowel as korter termyn, terapie bied vir volwassenes en adolessente.

As sielkundige verskaf ek aan ‘n klient ‘n veilige en empatiese omgewing waar ons saamwerk om emosionele nood te verlig en hoop te herstel. Sommige mense voel hulle “haak vas” wanneer hulle sukkel om pynlike emosies of traumas uit die verlede te verwerk. Vir ander raak die druk van die daaglikse bestaan teveel en voel asof dit dreig om hulle te oorweldig. ‘n Sielkundige kan help om sin te maak die krisis wat ‘n persoon ervaar. Psigoterapie fasiliteer persoonlike groei en heling deur ‘n mens beter insig te gee in jouself en ook deur jou te help om toenemend bewus te word van die dinamikas van jou interpersoonlike verhoudings. Die terapeutiese verhouding bied die geleentheid om jouself in ‘n nuwe lig te sien en help skep nuwe moontlikhede vir die manier waarop jy jouself ervaar en uitleef.

Waarom sal mens ‘n sielkundige raadpleeg?

Verskillende mense gaan sien sielkundiges vir uiteenlopende redes:

  • sommige mense het behandeling nodig vir ernstige kliniese kondisies (depressie, angsversteurings, verslawing, post-traumatiese stress sindroom, eetsteurnis ens.)
  • sommige mense het ondersteuning nodig weens stressvolle of pynlike gebeure in hul lewe soos trauma of verlies
  • belangrike verhoudings kan vasgevang raak in ‘n siklus van konflik en frustraise wanneer daar probleme is met kommunikasie
  • mense vind soms dat die vereistes van hulle daaglikse bestaan teveel word en oorweldigend voel
  • ander begin ‘n terapie proses omdat hulle ‘n behoefte het om hulself beter te verstaan en ‘n meer betekenisvolle lewe te leef.


Pr no: 0487635

HPCSA no: 0117293